Extraktion

En extraktion innebär att vi tar bort skadliga andliga intrång från en persons kropp. Det är alltså som en rejäl rensning av ”skräp”. När vi mår dåligt tappar vi kraft och läcker ut energi. Det blir då hål i vår energikropp som vi kan fylla igen med annat som inte ska finnas där.

Vad är ett andligt intrång?

  • Allt som inte är en del av vår egen kraft eller energi.
  • Sådant som vi har tagit på oss eller dragit till oss för att må bättre eller överleva. Det kan vara beteendemönster vi behövde vid ett visst tillfälle i livet men som inte längre gynnar oss. Det kan sitta som en blockering som vi plockar bort.
  • Tankeformer som inte är hjälpsamma och fastnat någonstans på kroppen.
  • Förbannelser. Antingen projicerad energi från andra, t.ex. avundsjuka, eller egen avsky eller tvivel mot oss själva som vi sedan har matat och som bildat en blockering i oss.

Hur går det till? Vi träffas på plats eller på distans via Zoom. Vi pratar en stund om hur du mår och vidare vad du behöver hjälp med. Jag reser sedan shamanskt (ungefär som att meditera) i 10-15 minuter och får titta på dig i den shamanska världen. Sedan rensar mina Guider dig och kallar in medicinkraftdjur som kommer in och täcker för de sår/hål som blir i din energikropp. Det är viktigt att när vi plockar bort något att du inte går runt med ”håligheter” där annat skräp kan hoppa in.

När jag rest klart återberättar jag vad vi gjort och rensat samt vilket eller vilka kraftdjur som kommit till dig. Ibland får jag vet exakt vad det är vi rensar och en historia bakom, och ibland är det bara information om vad blockering satt och inget mer. Man får ha ett öppet sinne. Det vi rensar bort kommer inte tillbaka om inte du själv tillåter det. Ofta har kraftdjuren ett budskap eller en symbol och budskap i sig som jag berättar för dig.

Läs mer om de andra delarna som kan ingå i en shamansk session här.

Boka tid