Soul Retrieval / Själshämtning

Förlorad själskraft, eller soul loss som det kallas på engelska, är en försvarsmekanism som vi tar till vid trauman eller vid händelser som chockar oss för att kunna utstå den händelsen. När något påverkar oss så pass starkt väljer en del av själen att sticka iväg, den orkar inte med smärtan och försvinner vilket lämnar oss med hål i energikroppen. Det vill säga att vi inte längre står i vår fulla kraft och energi och mår dåligt. Det kan visa sig på alla plan – psykiskt, fysiskt och emotionellt.

Orsaker till själsförlust kan vara:

 • övergrepp (sexuella, känslomässiga eller fysiska)
 • våldtäkt
 • våldsamma handlingar
 • krig och konfliker
 • att vara med om en olycka
 • skilsmässa, uppbrott och att bli övergiven
 • gå emot sina värdeirngar
 • naturkatastrofer
 • mobbning eller utanförskap
 • operation
 • missbruk
 • sjukdom
 • missfall eller abort
 • traumatisk födsel
 • att förlora någon närstående genom dödsfall

Symptom på självsförlust:

Det är vanligt att man känner att man inte är helt i sin kropp längre och säger något i stil med ”jag har inte känt mig som mig själv sedan…” eller ”jag känner mig inte hel”. Ibland har själsförlusten skett när vi var barn och det är viktigt att komma ihåg att små saker kan vara traumatiska för barn även om vi som vuxna inte kanske tycker det.

Mer specifika symptom på själsförlust är kronisk depression, självmordstankar, PTSD, sorg som aldrig går över, missbruk, problem med immunförsvaret.

När jag hämtar hem en själsdel som försvunnit är det viktigt att komma ihåg att jag INTE hämtar hem själva traumat. Jag hämtar hem delen av dig som försvunnit och som du ska ha tillbaka för att vara hela dig.

Hur går det till? Vi träffas på plats eller på distans via Zoom. Vi pratar en stund om hur du mår och vidare vad du behöver hjälp med. En själshämtning görs när jag har fått klartecken av guiderna att det är det du behöver. Jag reser sedan shamanskt (ungefär som att meditera) i 10-15 minuter och hämtar hem den själsdel som du har tappat. Ibland får jag en bakgrundhistoria på varför den lämnat, och ibland ska jag bara hämta hem den utan vidare. Själsdelen kommer ofta med minnen eller tankar, du får vara beredd att du kan känna dig lite annorlunda när själsdelen är tillbaka i dig. Jag kallar också in en Guide till dig som ska hjälpa till med integreringen av denna själsdel och som kan bistå med information om du behöver göra något särskilt för att underlätta integreringen av själsdelen.

Efter en vecka hörs vi igen och återkopplar hur du har mått, om det uppstått frågor osv. Därefter får du instruktion på en liten ceremoni som ska göras på egen hand för att frigöra energi som inte är din, som ska släppas, och som gör att din själsdel ”får plats bättre” nu när den är tillbaka.

En själshämtning eller soul retrieval är en djup healing på själsnivå och kan därför bara göras ca en till två gånger per år. Den kräver tålamod, och resultatet kan ta tid att upplevas, men kan leda till djupt läkning och förändring.

Läs mer om de andra delarna som kan ingå i en shamansk healing här.

Boka tid