Tidigare liv-healing

Ibland när vi inte förstår mönster eller situationer som återupprepas i våra liv behöver vi gå tillbaka och gräva i sådant som kan ha hänt innan vi kom ner i vår nuvarande kropp. Det kan ge förståelse och läkning i detta liv.

Denna behandling utför jag antingen om kunden själv önskar det, eller om om jag har fått klartecken av mina guider att det är vad min kund behöver.

Hur går det till? Vi träffas på plats eller på distans via Zoom. Vi pratar en stund om hur du mår och vidare vad du behöver hjälp med. Jag reser sedan shamanskt (ungefär som att meditera) i 10-15 minuter och får se de mest relevanta delarna av det tidigare liv som ska läkas. Ibland får jag se om det är personer från det tidigare livet som även hängt med till ditt nuvarande liv. Det sägs att vi har många själar, eller en själsgrupp som vi återföds med. Jag får också se eventuella övertygelser från det livet samt dödsögonblicket som också kan vara av betydelse för ditt nuvarande liv.

Efter min resa återger jag allt jag såg och upplevde för dig. Du får gärna spela in eller anteckna.

Därefter är det dags för oss att läka det tidigare livet och klippa banden till det. Jag vägleder dig in i en visualisering som blir som en begravning för ditt tidigare jag.

Läs mer om de andra delarna som kan ingå i en shamansk session här.

Boka tid