Kraftdjurshämtning

Oftast sker en kraftdjurhämtning i kombination med en annan behandling, t.ex. en extraktion eller de-possession. Det händer dock också att man gärna vill veta något av de kraftdjur man har med sig och att man då enbart hämtar hem ett kraftdjur.

Vad är ett kraftdjur? Kraftdjur är ett koncept som används inom många schamanska traditioner. Ett kraftdjur en själ med ett visst djurs samlade egenskaper, styrkor, svagheter och visdom. Det är som en Guide kan man säga och alla människor har en eller flera kraftdjur. Ibland har man ett kraftdjur en period i livet, när man behöver den typen av kraft, och sedan får man andra. Kraftdjuren finns inte i den fysiska världen – de hjälper oss från andra sidan så att säga. Man väljer inte sitt kraftdjur själv utan det väljer oss.

Hur går det till? Vi träffas på plats eller på distans via Zoom. Vi pratar en stund om hur du mår och vidare vad du behöver hjälp med. Som sagt brukar denna behandling ingå i några av de andra behandlingarna. Jag reser sedan shamanskt (ungefär som att meditera) i 10-15 minuter och hämtar hem ett kraftdjur. När jag hämtar hem ett kraftdjur kommer djuret dels med kraft till dig som du behöver, men det kan också komma med budskap om saker du behöver påminnas om. Jag blåser in ditt kraftdjuret i ditt kronchakra (hjässan) och i ditt hjärtchakra och sedan låser jag in energin genom att skallra.

Vad ska man ha sitt kraftdjur till? Ibland finner en del det svårt att ta till sig att man fått ett kraftdjur. Det räcker att veta om att du har med det och att det skyddar dig, men det kan vara fint att läsa lite om djuret och påminna sig själv om dess budskap. Du kan tänka att du har ett jättefint beskydd i form av ditt kraftdjur.

Vilket djur som kommer just till dig är svårt att säga på förhand, det blir som det ska, men det kan vara alltifrån en räv till en duvhök eller lemur.

Läs mer om de andra delarna som kan ingå i en shamansk session här.

Boka tid