Family Healing

This treatment aims to heal things stuck in your family bonds or things being inherited to you. This could be in the form of harmful though patterns, behaviour, illnesses, bad luck and accidents, troubled relationships etc. When we heal our family bonds all family members that are alive connected through blood heal, one way or another. It can happen in a very subtle way as well as a dramatic way. If you don't want to, you don't have to tell them you've done this healing. Obviously the focus will be on you and your healing.

Family Healing is made either if you know of things in your family that need to be healed, or if my Guides have given me the green light that this is what you need with regards to your issues.

Procedure: Vi träffas at the clinic eller på distans via Zoom. Vi pratar en stund om hur du mår och vidare vad du behöver hjälp med. Jag reser sedan shamanskt (ungefär som att meditera) i 10-15 minuter och får se hur själva kopplingen ser ut till din förfader/förmoder där det hela startade. Ibland får jag se ett scenario för att förstå vad som hände denna släkting, och jag får sedan också veta hur vi ska bryta detta arv. Jag får också se om arvet påverkar fler personer i släkten än själva klienten och sedan plockas det bort från samtliga. När bandet eller vilken form det nu må ha är borta, kallar jag in medicinkraftdjur som går in och täcker för hålet/såret som blir i energikroppen efter att bandet har lossnat. Du kan läsa mer om kraftdjur här.

Once I'm done journeying I blow your power animal in your body and retell everything that happened. It may take a while for you to understand everything and sort of digest what has happened. Give it time, healing takes time.

Read more about the other techniques that may be part of your shamanic healing session, or book your session at once by clicking the menu "Booking" här.

Boka tid