Past Life Healing

Sometimes when we don't understand certain patterns in our lives or specific situations keep reappearing it might be due to something in a previous life.

This treatment is made either if the client it self wishes to learn more about past lives or if I get the green light from my Guides that this is something the client needs.

Procedure: Vi träffas at the clinic eller på distans via Zoom. Vi pratar en stund om hur du mår och vidare vad du behöver hjälp med. Jag reser sedan shamanskt (ungefär som att meditera) i 10-15 minuter och får se de mest relevanta delarna av det tidigare liv som ska läkas. Ibland får jag se om det är personer från det tidigare livet som även hängt med till ditt nuvarande liv. Det sägs att vi har många själar, eller en själsgrupp som vi återföds med. Jag får också se eventuella övertygelser från det livet samt dödsögonblicket som också kan vara av betydelse för ditt nuvarande liv.

After my journey I retell everything that happened. You may record this if you want to.

Afterwards we make a ceremony or visualization so that you can heal and cut the chords to your past life.

Read more about the other techniques that may be part of your shamanic healing session, or book your session at once by clicking the menu "Booking" här.

Boka tid